گلایه‌های نادر قشقایی از برخی دستکاری‌ها در مجسمه‌ی انتفاضه؛

تعرض به مجسمه‌‌ی میدان فلسطین با رنگ

کد N1803960