نسخه مدیرمسئول کیهان برای مسئولان: بیشتر با دانشجویان ارتباط برقرارکنید تا سراغ شبکه‎های مجازی نروند

تسنیم نوشت: مدیرمسئول روزنامه کیهان گفت: حضور مسئولان نظام در دانشگاه‌ها در تقویت رابطه میان قشر جوان جامعه با مسئولان نقش بسزایی دارد.

حسین شریعتمداری مدیرمسئول روزنامه کیهان با اشاره به تاثیر حضور مسئولان در دانشگاه‌ها گفت:  وقتی که مسئولان با حضور در میان دانشجویان واقعیت‌ها را آنگونه که هست بازگو کنند دیگر دانشجویان و نخبگان ما برای اطلاع از خبرها به سراغ شبکه‌های مجازی که اغلب واقعیت‌ها را به شکل دیگری منعکس می‌کنند، نمی‌روند.

مدیرمسئول روزنامه کیهان با اشاره به وجود اختلاف سلیقه در دانشگاه‌ها تصریح کرد: اختلاف سلیقه در میان دانشجویان هیچ‌گاه به عنوان یک نقطه ضعف مطرح نیست اما خیلی از این اختلافات به دلیل عدم برداشت درست از واقعیت‌های جامعه شکل گرفته است.  ممکن است برخی دانشجویان تصورات نادرستی از واقعیت‌های موجود در جامعه داشته باشند که حضور مسئولان سه قوه در دانشگاه‌ها می‌تواند این تصورات نادرست را اصلاح کند.

27214

کد N1802735