خانم بازیگر پلیس جاده شد؟ | ساره بیات پلیس جاده شد

ساره بیات, عکس ساره بیات, ساره بیات عکس, عکس جدید ساره بیات, اینستاگرام ساره بیات, ساره بیات اینستاگرام, فیلم جدید ساره بیات, سن سایه بیات, ساره بیات پلیس جاده شد, ساره بیات پلیس شد

خانم بازیگر پلیس جاده شد؟ | ساره بیات بازیگر محبوب ایرانی با انتشار عکس خود وسط جاده، در صفحه مجازیش گفت:....

ساره بیات با انتشار این عکس در صفحه مجازیش نوشت: اولین دعوت به چای را نپذیر داغی اش خانه ات را می سوزاند. تو می مانی و ویرانی تمام عمرت از او فقط یک فنجان می ماند.

کد N1800452