فیلم: اراذل تهران | حمله اراذل به مردم با سلاح سرد +فیلم

اراذل, اراذل تهران, اراذل و اوباش, حمله اراذل, چاقوکشی, فیلم اراذل, فیلم اراذل تهران, فیلم حمله اراذل, اراذل و اوباش تهران, فیلم چاقوکشی, حمله اراذل به مردم, چاقوکشی, سلاح سرد, طرح ضربتی مبارزه با اراذل,

فیلم: اراذل تهران | در روزهای گذشته پلیس تهران در طرحی ضربتی به اردوگاه اراذل پایتخت هجوم برد و 247 تن از اراذل تهران را که با چاقو و تفنگ و قمه و... به جان مردم می افتادند و عربده کشی می کردند و به جان مال و مال و ناموس مردم متعرض می شدند را دستگیر کرد. فیلم زیر، نمونه کار یکی از اراذل تهران است. ببینید چه خبر است!

 در طی هفته گذشته تعداد 247  اراذل و اباشی که با استفاده از سلاح های گرم و سرد اقدام به درگیری،تخریب و همچنین سرقت اموال شهروندان تهرانی می کردند در طرح ضربتی نیروی انتظامی  دستگیر شدند.
دراین فیلم  اقدامات مجرمانه این اوباش به تصویرکشیده شده است.
فیلم: اراذل تهران | حمله اراذل به مردم با سلاح سرد +فیلمفیلم: اراذل تهران | در روزهای گذشته پلیس تهران در طرحی ضربتی به اردوگاه اراذل پایتخت هجوم برد و 247 تن از اراذل تهران را که با چاقو و تفنگ و قمه و... به جان مردم می افتادند و عربده کشی می کردند و به جان مال و مال و ناموس مردم متعرض می شدند را دستگیر کرد. فیلم زیر، نمونه کار یکی از اراذل تهران است. ببینید چه خبر است!
کد N1795538