عکس| همنشینی مقام ارشد ارتش با یک زلزله‌زده جانباز /انتقال موکب اربعین ارتش به مناطق زلزله‌زده

کد N1791834