توهین به خبرگزاری‌ها و روزنامه‌ها در نمایشگاه مطبوعات

رسانه,پدیده مشهد,نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها

پروژه پدیده مشهد و سرمایه‌گذاری‌ای که در آن صورت گرفته هیچ ارتباطی به اهالی مطبوعات و رسانه ندارد. افرادی که در پدیده مشهد سرمایه‌گذاری کرده‌اند؛ اینک خواهان رسیدگی به موضوع ضرر و زیان خود شده‌اند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، ظهر امروز از ساعت حدود 14 تعدادی از کسانی که در مجتمع پدیده مشهد سرمایه‌گذاری کرده و مدعی بودند مدیران این پروژه پول آنها را خورده‌اند؛ با حضور در نمایشگاه مطبوعات، اهالی رسانه و مطبوعات را زیر سوال بردند.

این افراد که حدود 40 نفر بودند؛ دسته‌جمعی شعار می‌دادند و پلاکارد در دست می‌گفتند «مطبوعات لال شده با رشوه اغفال شده / پدیده را چه کردند لاشخورها دوره کردند / رسانه‌ها کر شدند از دزدها بدتر شدند / روزنامه.... دروغ می‌گوید چه آسان / رسانه‌ها رسوا شده با دزدها همراه شده /...»

این گروه درحالیکه شعارهای تندی می‌دادند، تالار گفت‌وگوی اهالی مطبوعات را به اشغال خود درآورده و همچنان به توهین خود ادامه دادند.

پروژه پدیده مشهد و سرمایه‌گذاری‌ای که در آن صورت گرفته هیچ ارتباطی به اهالی مطبوعات و رسانه ندارد. افرادی که در پدیده مشهد سرمایه‌گذاری کرده‌اند؛ اینک خواهان رسیدگی به موضوع ضرر و زیان خود شده‌اند.

نکته جالب این است که در هنگام شعار دادن علیه مطبوعات و رسانه‌ها و درحالیکه بسیاری از خبرنگاران و اهالی رسانه و مدیران مطبوعات از این مساله ناراحت بودند، حراست نمایشگاه امنیت آنها را به بیرون هدایت کرد.

کد N1785394