برخی کارخانجات لبنیات فاضلاب خود را به رودخانه‌ها می‌ریزند

شهری,عضو شورای شهر تهران

عضو شورای شهر تهران گفت: برخی از کارخانجات لبنیات هم فاضلاب خود را به رودخانه‌های اطراف تهران می‌ریزند و این مسئله معضلات جدی را برای آب تهران ایجاد می‌کند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، احمد مسجدجامعی، عضو شورای شهر تهران در واکنش به اظهارات رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به وجود سندهای بسیار در زمینه محیط زیست اشاره کرد و گفت: درباره رابطه محیط زیست با مدیریت شهری سندهای بسیار زیادی وجود دارد اما مقتضیات مناطق مختلف شهر تهران دراین زمینه در نظر گرفته نشده است. ذرات ناشی از تولیدات کارخانه‌های سیمان آسیب جدی به برخی از مناطق وارد می‌کند و آبیاری مزارع با آب آلوده یکی دیگر از معضلات جدی است که باید به آن پرداخته شود.

وی افزود: برخی از کارخانجات لبنیات هم فاضلاب خود را به رودخانه‌های اطراف تهران می‌ریزند و این مسئله معضلات جدی را برای آب تهران ایجاد می‌کند. در هر حال بحران آلودگی در تهران پیچیدگی‌های فراوان دارد.

او ادامه داد: در این شرایط تهیه نقشه آلودگی های زیست محیطی شهر تهران ضروری است. با تهیه مقتضیات زیست محیطی شهر تهران به صورت منطقه‌ای و محلی می‌توان ملاک عمل خوبی در اختیار مدیریت شهری قرار داد.

 علی اعطا، سخنگوی شورای شهر نیز خطاب به رییس سازمان حفاظت محیط زیست به وضعیت بزرگراه شهید شوشتری اشاره کرد و گفت: زمزمه هایی به گوش می رسد که محیط زیست در مقابل ساخت بزرگراه شوشتری که یک سومش از میان منطقه حفاظت شده سرخه حصار می گذرد کوتاه آمده است و باید در این زمینه توضیح دهد.

رییس سازمان محیط زیست در واکنش به تذکر اعطا گفت: سازمان معتقد است در این بخش از پارک باید تونل زده شود.

در ادامه شهربانو امانی با تاکید بر اینکه اقدامات دولت یازدهم در کاهش آلودگی هوا موثر بود٬ افزود: آب یعنی زندگی از همین رو  انتظار داریم که در مورد آلودگی آب و کنترل آن اقدامی شود.در مورد آلودگی خاک که هنوز صدایش در نیامده اما صدای مهیب تری از آلودگی آب دارد کاری کنید.

امانی افزود: باید از سرمایه های مردمی و سمن استفاده شود. کمبود قانون و آیین نامه نداریم اما شجاعتی برای برگشت به محور قانون لازم است.

کد N1784777