مدیر کل حقوقی سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر در فضای مجازی منصوب شد

حقوقی قضایی,سازمان تنظیم مققرات و ارتباطات رادیویی

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با صدور حکمی وحید فرهمند را به عنوان مدیر کل حقوقی این سازمان منصوب کرد.

به گزارش ایلنا، در حکم رییس سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر در فضای مجازی به مدیر کل حقوقی این سازمان بر تعامل و هماهنگی با مراجع ذی‌ربط حقوقی و پیگیری و تصویب لوایح مورد نیاز،همچنین تنظیم و تدوین مقررات و راهکارهای مورد نیاز به منظور حل وفصل مشکلات و بهینه سازی امور این سازمان  و انجام اعمال پیشگیرانه از بعد حقوقی تاکید شده است.                                      

پاسخ به استعلامات درخصوص مقررات و ضوابط مصوب،ایجاد و بهره برداری از سامانه های فنی مناسب جهت نظام‌مند کردن وضعیت حقوق مالکیت فکری آثار و محتوای متعلق به فعالان محتوا و خدمات صوت و تصویر در فضای مجازی و پیگیری قضایی تخلفات در این حیطه از جمله وظایف مدیر کل حقوقی سازمان تنظیم مقررات ذکر شده است.

 

کد N1783002