فیلم: بازی نهنگ آبی | مستند «نهنگ آبی»؛ بازی خودکشی و صحنه های وحشتناک +فیلم

خودکشی دو دختر اصفهانی, دو دختر اصفهانی, نهنگ آبی, دختر اصفهانی نهنگ آبی, خودکشی دختر اصفهانی, خودکشی اصفهان, فیلم خودکشی دو دختر اصفهانی, فیلم خودکشی در اصفهان, خودکشی در اصفهان, عکس خودکشی اصفهان, فیلم خودکشی نهنگ آبی, دختر اصفهانی, خودکشی اصفهان, جزییات خودکشی اصفهان, جزییات خودکشی دو دختر اصفهانی, جزییات خودکشی نهنگ آبی, فیلم نهنگ آبی, مستند نهنگ آبی, مستند خودکشی دختر اصفهانی, مستند بازی نهنگ آبی, فیلم بازی نهنگ آبی, فیلم مراحل نهنگ آبی, فیلم مستند نهنگ آبی, فیلم خودکشی نهنگ آبی, وحشتناک

فیلم: بازی نهنگ آبی | نهنگ آبی بازی اینترنتی ای است که با خودکشی دو دختر در اصفهان، این روزها خبرساز شده. بسیاری در پی اطلاعات در مورد بازی نهنگ آبی هستند. در ادامه فیلم مستند کوتاهی درباره بازی نهنگ ابی و خودکشی نوجوانان تحت تاثیر آن ببینید... در فیلم نهنگ آبی به ماجرای خودکشی جوانان در اثر بازی نهنگ آبی پرداخته شده است...بازی نهنگ آبی که "خانه ساکت"، "دریای نهنگ" و "ساعت 4:20 صبح بیدارم کن" نام‌های دیگر آن است تا امروز باعث خودکشی چندین نفر شده است.

فیلم: بازی نهنگ آبی | مستند «نهنگ آبی»؛ بازی خودکشی و صحنه های وحشتناک +فیلمفیلم: بازی نهنگ آبی | نهنگ آبی بازی اینترنتی ای است که با خودکشی دو دختر در اصفهان، این روزها خبرساز شده. بسیاری در پی اطلاعات در مورد بازی نهنگ آبی هستند. در ادامه فیلم مستند کوتاهی درباره بازی نهنگ ابی و خودکشی نوجوانان تحت تاثیر آن ببینید... در فیلم نهنگ آبی به ماجرای خودکشی جوانان در اثر بازی نهنگ آبی پرداخته شده است...

نهنگ آبی یا بازی مرگ، نامی آشناست که این روزها در سرتاسر جهان پیچیده و باعث مرگ چندین نفر شده است.  یک بازی از جنس قمار که بعد از طی 50مرحله، بازی کننده  دست به خودکشی می زند و خود را از یک ارتفاع پرت می کند. خانه ساکت، دریای نهنگ و ساعت 4:20 صبح بیدارم کن، از دیگر نام های بازی نهنگ آبی می باشد.

این بازی در روسیه و اسیای مرکزی بیشتر رواج پیدا کرده است که در یکی از شبکه های اجتماعی به نام  vk.com و بصورت آنلاین بازی می شود. این شبکه اجتماعی شباهت عجیبی به فیسبوک دارد که امروزه مورد حمایت صهیونیست ها، فرقه ضاله فراماسون و شیطان پرستی می باشد.

فیلیپ بودکین دانشجوی روانشناسی که از دانشگاهش اخراج شده ادعا کرده که او بازی را اختراع کرده است. وی هدفش را پاک کردن جامعه از افرادی که ارزشی ندارند عنوان، و آنها را وادار به خودکشی می کند.کد N1782636