مستند اهورا |مستند قتل اهورا از شاهین صمدپور (کامل) | مصاحبه با مادر، پدر و همسایگان اهورا +فیلم

اهورا, قتل اهورا, قاتل اهورا, ناپدری اهورا, مادر اهورا, پدر اهورا, عکس اهورا, ماجرای اهورا, اهورا رشت, ماجرای قتل اهورا, عکس قاتل اهورا, عکس مادر اهورا, اهورا تجاوز, آزار جنسی اهورا, تجاوز به اهورا, اهورا قاسمی, قتل اهورا قاسمی, ماجرای اهورا, جنازه اهورا, فیلم اهورا, آخرین تصاویر اهورا, اهورا کودک رشتی, کودک رشتی, مستند اهورا, فیلم مستند اهورا, مستند قتل اهورا, فیلم مستند قتل اهورا, مستند کامل قتل اهورا, فیلم مادر اهورا, فیلم پدر اهورا, مصاحبه اهورا, شاهین صمدپور, مصاحبه با مادر اهورا,

مستند قتل اهورا | مستند قتل اهورا کاری از شاهین صمدپور مستندساز اجتماعی درباره جنایت رشت است. در این فیلم، پدر و مادر اهورا، شاهدان عینی و همسایگان قاتل اهورا و بسیاری از افراد مرتبط با قتل اهورا حضور دارند. در بخشی از این مستند همسایگان از وضعیت اهورا در لحظه ای که اورا لخت و خونین دست قاتل پیدا کردند می گویند... فیلم کامل مستند اهورا را ببینید.

 بیشتر ببینید: المیرا مادر اهورا .


بیشتر ببینید: فیلم: مادر اهورا .


بیشتر ببینید: فیلم اعترافات قاتل اهورا .


فیلم مستند قتل اهورا که در ادامه مشاهده می کنید، کاری از شاهین صمدپور است که با کمک موسسه خیریه مهرآفرین ساخته شده است. در این فیلم به ابعاد مختلف قتل و تجاوز به اهورا پسر دوساله رشتی پرداخته شده است. [span]
مستند اهورا |مستند قتل اهورا از شاهین صمدپور (کامل) | مصاحبه با مادر، پدر و همسایگان اهورا +فیلممستند قتل اهورا | مستند قتل اهورا کاری از شاهین صمدپور مستندساز اجتماعی درباره جنایت رشت است. در این فیلم، پدر و مادر اهورا، شاهدان عینی و همسایگان قاتل اهورا و بسیاری از افراد مرتبط با قتل اهورا حضور دارند. در بخشی از این مستند همسایگان از وضعیت اهورا در لحظه ای که اورا لخت و خونین دست قاتل پیدا کردند می گویند... فیلم کامل مستند اهورا را ببینید.


اتلر