باید از ظرفیت و توان زندانیان در جهت کارآفرینی و تولید استفاده شود

حقوقی قضایی,دادستان قم

دادستان عمومی و انقلاب قم بر لزوم تقویت اشتغال به کار زندادیان و توانمند سازی آنان تاکید کرد و گفت:در دیدار با برخی مدیران کارآفرین استان قم نسبت به استفاده از توانمندی زندانیان در کارآفرینی و اشتغال تاکید شد.

به گزارش ایلنا، مهدی کاهه دادستان قم گفت: در جلسه‌ای که با مدیران کارافرین استان قم برگزار برگزار شد آنان بر آمادگی خود به منظور استفاده از توان و تخصص زندانیان در کارآفرینی تاکید کردند و امیدواریم بتوانیم از این طریق از ظرفیت زندانیان و توان و وقت آنان بیشتر استفاده کنیم.

کاهه افزود:به اتفاق تعدادی از مدیران کارافرین از مجموعه های اشتغال زای زندان قم نیز بازدید شد  و ظرفیت و امکانات زندان و زندانیان در تولید و اشتغال مورد ارزیابی قرار گرفت.

کد N1782191