واکنش کی‌روش به مریم حیدرزاده+متلک به مجتبی جباری!

کد N1781444