مدیرکل هماهنگی و ساماندهی جوانان:

برای رفع مسایل جوانان باید خطکشی های سیاسی و اجتماعی حذف شود

اجتماعی

مدیر ۳۱ ساله وزارت ورزش و جوانان بر این باور است که برای رفع مسائل مربوط به جوانان، ضمن حذف تمامی خط کشی های سیاسی و اجتماعی باید از ظرفیتهای موجود بهره گرفت.

امید محدث که به تازگی به عنوان مدیر کل دفتر هماهنگی و ساماندهی امور جوانان توسط دکتر سلطانی فر منصوب شده است در  گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بهره مندی از نیروهای جوان در وزارتخانه ها را به فال نیک می گیریم و امیدوارم این اتفاق برای کشورمان نتیجه بخش باشد.

او در ادامه توضیحاتی را پیرامون دفتر معاونت ساماندهی و هماهنگی امور جوانان ارائه کرد وگفت : ما در این حوزه بیشتر به دنبال پیگیری مصوبات شورای عالی جوانان؛ ستاد ها و مراکز استانی هستیم و در واقع تلاش خواهیم کرد بین مرکز و ستادهای استانی هماهنگی لازم را برقرار کنیم.

جوان ترین مدیر دولت تدبیر وامید در وزارت ورزش وجوانان  ادامه داد: همچنین  در پی این هستیم که علاوه بر پیگیری  مصوبات شورای عالی ، بررسی کنیم که این شورا هم اکنون درچه شرایطی قرار دارد و پس از آن جلسات شورا را به طور منظم برگزار کنیم.

امید محدث بررسی گزارش ها ارسالی از سوی استانها ، نظارت دقیق بر عملکردها  و پیگیری  قوانین در حوزه های مرتبط با جوانان در ادارات کل استانی را بسیار مهم دانست و افزود : در واقع با این بررسی ها می توان چشم اندازی واقعی ازوضعیت حوزه های مربوط به جوانان  در سراسر کشور به دست آورد.

وی با بیان اینکه بررسی های استانی بیشتر بر اساس توانمندی
ها وظرفیتها صورت می گیرد  اظهار داشت: برای ساماندهی امور جوانان، ضمن استفاده از تمامی ظرفیتهای حوزه جوانان باید تمامی خطکشی ها ی سیاسی را حذف کرد و از همه اندیشه ها بهره گرفت.

مدیر کل دفترهماهنگی و ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش وجوانان تاکید کرد که برای دستیابی به نتیجه مطلوب نیازمند هم افزایی و تلاش بیشتر هستیم.

دانش اموخته رشته علوم سیاسی  ادامه داد : همه ما باید برای ارتقاء جایگاه جوانان در جامعه تلاش کنیم . ما یک هدف واحد داریم و انهم رفع مشکلات این قشر است. این توان و ظرفیت را داریم و می توانیم در کنار هم  به تعامل  سازنده دست پیدا کنیم.

امید محدث متولد اردیبهشت ۱۳۶۵ است  که به تازگی از سوی دکتر سلطانی فر به عنوان مدیر دفتر هماهنگی و ساماندهی امور جوانان منصوب شده است.

کد N1780871