تصویری از رویارویی و خوش‌وبش وزرای دفاع احمدی‌نژاد و روحانی

کد N1780866