بیش از ۷۰ درصد پرونده‌ها در کمتر از ۳۰ روز رسیدگی می‌شود

حقوقی قضایی,سازمان قضایی نیرو‌های مسلح

اولین جلسه هم‌اندیشی با رابطین قضایی یگان‌های نظامی و انتظامی با محوریت کاهش مدت‌ زمان رسیدگی به پرونده‌ها در سازمان قضایی نیروهای مسلح آذربایجان‌ غربی برگزار شد.

به گزارش ایلنا، رسول صبحدل دادستان نظامی استان آذربایجان غربی در این جلسه، هدف از استقرار رابطین قضایی یگان‌ها در سازمان قضایی را کاهش اطاله دادرسی توأم با حفظ دقت و کیفیت رسیدگی به پرونده‌ها عنوان کرد.

وی افزود: اساس و پایه هر پرونده کیفری که به دادسرای نظامی وارد می‌شود توسط دوایر قضایی و بازرسی یگان‌ها شکل می‌گیرد و اگر گزارش‌های تنظیمی با نیازمندی‌های قضایی جرم همخوانی نداشته باشد، طبعاً شروع به رسیدگی هم با مشکل مواجه خواهد بود.

دادستان نظامی استان آذربایجان غربی با تبیین اصل قطعیت و حتمیت احکام کیفری گفت: به‌ محض وقوع جرم شما به‌ عنوان کارشناسان حقوقی از زوایای مختلف موضوع را بررسی می‌کنید، حال اگر این وظیفه با رعایت دو اصل پیش‌گفته انجام شود قطعاً ما نیز در سازمان قضایی بنا به اصل حتمیت و قطعیت در اتخاذ تصمیم قضایی نسبت به آن پرونده، به‌ خوبی واکنش نشان خواهیم داد.

صبحدل یکی از موانع تاثیرگذاری احکام کیفری در بحث پیشگیری از وقوع جرم را افزایش مدت‌ زمان رسیدگی به پرونده‌ها دانست و اظهار داشت: خوشبختانه در سازمان قضایی نیروهای مسلح استان بیش از ۷۰ درصد پرونده‌ها در کمتر از ۳۰ روز رسیدگی می‌شود و اگر امروز از کاهش مدت‌ زمان رسیدگی صبحت می‌نماییم به مفهوم وجود نگرانی در این زمینه نیست، لکن فرض اصلی ما از طرح موضوع این است که کار باید از همان بدو تشکیل پرونده درست پی‌ریزی شود.

وی تاکید کرد: هر قدر ما در رسیدگی‌ها سریع و دقیق و توأم با عدالت عمل نماییم و در یگان‌ها آثار و عواقب ارتکاب جرم توسط نیروها به‌موقع مشخص شود، طبعاً در کاهش جرم تاثیرگذار خواهد بود و رابطین قضایی که پل ارتباطی سازمان و یگان‌ها هستند نقش بسیاری سازنده‌ای در این امر مهم ایفا می‌نمایند.

دادستان نظامی استان آذربایجان غربی یکی از عوامل اطاله دادرسی را طولانی شدن زمان پاسخ به استعلامات دانست و تصریح کرد: آنچه قضات در جریان تحقیقات از یگان‌ها استعلام می‌نمایند باید در مدت‌ زمان معین‌ شده و با دقت پاسخ داده شود.

همچنین با حضور دادستان نظامی استان آذربایجان غربی، یک دوره کلاس آموزشی آشنایی با وظایف و تکالیف ضابطین در قانون آئین دادرسی کیفری در هنگ مرزی ارومیه برگزار شد.

کد N1780138