ابهام زدایی از قانون شوراها/ استفاده از ظرفیت های مجلس

اجتماعی

یک عضو شورای شهر تهران بر ضرورت رفع ابهام در قانون شوراها تأکید کرد و گفت: اعضای شورا و نمایندگان مجلس می توانند در کمیته ای مشترک این مشکلات را برطرف کنند.

زهرا صدر اعظم نوری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به لزوم بازنگری قانون شوراها گفت: قانون شوراها مصوب مجلس است و در طول سال های مختلف مورد بازنگری قرار گرفته و بخش هایی به آن اضافه یا کم شده است.

وی ادامه داد: به هر حال با توجه به دیدگاه هایی که وجود داشته به موضوع بازنگری قانون شوراها پرداخته شده و من فکر می کنم با توجه به ترکیب شورای پنجم و اینکه در جمع ۲۱ نفره اعضا، دو نفر حقوقدان وجود دارد که می توانیم از تجربه آن ها در برطرف شدن خلأهای قانونی و ابهام در قوانین استفاده کنیم.

وی تصریح کرد: سعی می شود با استفاده از تجارب اعضای شورا، در جاهایی که خلا قانونی وجود دارد یا قانون شوراها دارای ابهام است و در جایی که آئین نامه ها و دستورالعملی وجود ندارد از طریق ظرفیت شورا است مورد بازنگری قرار بگیرد. امیدواریم کمیسیون حقوقی شورا این خلأها را احصا کند و با پیشنهادات خلأها برطرف شود.

صدراعظم نوری ادامه داد: همچنین می توان با تعامل شورا و شورای عالی استان ها نیاز به بازنگری در قوانین شوراها را با ارائه طرح به مجلس پیگیری کرد تا به مصوبه تبدیل شود. از طرفی ۳۰ تن از نمایندگان مردم تهران با اعضای شورا همسو هستند و می توان تعامل با این نمایندگان را در قالب کمیته همکاری های فی مابین شورا و مجلس تعریف و اهداف برای رفع ابهامات دنبال شود. این امر باعث می شود که ملاک کار ما قانون باشد نه سلیقه و برداشت های شخصی که امیدواریم در شورای پنجم به این مساله بپردازیم.

کد N1771047