محکومیت قاتل ستایش به پرداخت 120 میلیون تومان به خانواده مقتول | میزان مهر المثل و ارش البکاره مشخص شد

ستایش, ستایش قریشی, قتل ستایش, تجاوز به ستایش, مهرالمثل ستایش, ارش البکاره, ارش البکاره ستایش, مهرالمثل, محکومیت قاتل ستایش, حکم قاتل ستایش,

امروز نظر کارشناس رسمی دادگستری درباره تعیین میزان ارش البکاره و مهرالمثل به دادگاه ارسال شد و بر اساس نظر کارشناس دادگستری 60 میلیون تومان بابت ارش البکاره و 60 میلیون تومان بابت مهرالمثل باید از سوی قاتل به خانواده ستایش پرداخت شود .

وکیل مدافع اولیای دم ستایش قریشی گفت: کارشتاس دادگستری نظر خود را درباره میزان مهر المثل و ارش البکاره پرونده ستایش قریشی اعلام کرد.
عسگر قاسمی آقباش وکیل مدافع اولیای دم ستایش قریشی در گفتگو با خبرنگاران، در خصوص آخرین وضعیت پرونده موکلش اظهار داشت: 17 فروردین امسال به دنبال دادخواستی که اولیای دم ستایش قریشی داده بودند، جلسه دادگاه برای تعیین مهر المثل و ارش البکاره در شعبه هفتم دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد. 
وی افزود: دادگاه برای تعیین میزان ارش البکاره و مهرالمثل، پرونده را به کارشناس ارجاع کرد تا کارشناس رسمی دادگستری در این باره تصمیم گیری کند. 
وکیل مدافع اولیای دم ستایش قریشی تصریح کرد: امروز نظر کارشناس رسمی دادگستری درباره تعیین میزان ارش البکاره و مهرالمثل به دادگاه ارسال شد و بر اساس نظر کارشناس دادگستری 60 میلیون تومان بابت ارش البکاره و 60 میلیون تومان بابت مهرالمثل باید از سوی قاتل به خانواده ستایش پرداخت شود .
کد N1769928