مظلوم نمایی بقایی: ١٦نفر در دولت دهم مجموعا ٣٠٠ میلیون وام گرفتیم و قسط‎هایش را می دهیم

سایت دولت بهار یادداشتی از حمید بقایی منتشر کرده است که مدعی شده برداشت از صندوق قرض الحسنه شهیدان رجائی و باهنر، وام بوده است.

در یادداشت حمید بقایی آمده است:

در مورد ماجرای تسویه بخشی از اقساط وام 16 نفر از اعضای دولت دهم (جمعاً به مبلغ 300 میلیون تومان) از محل ردیف بودجه خارج از شمول نهاد ریاست جمهوری دولت دهم به صندوق قرض الحسنه شهیدان رجائی و باهنر، که به عنوان جرم در کیفرخواست دادستانی تهران علیه اینجانب مطرح شده است. آقای حبیب خراسانی ذیحساب و مدیرکل امورمالی سابق نهاد در تماسی با بنده نکته مهمی را یادآور شدند که به استحضار مردم عزیز ایران می رسد:

«با بررسی صورت گرفته و بر اساس مکاتبات و مستندات، اساساً مبلغ 300 میلیون تومان مزبور، مورد عمل صندوق قرض الحسنه شهیدان رجائی و باهنر قرار نگرفته و از اقساط 16 نفر از اعضای دولت کسر نگردیده است. به بیان واضح تر این پاداش را دریافت ننموده و ازسرجمع بدهی وام آنان کسر نگردیده است. این افراد بدون محاسبه پاداش مزبور توسط صندوق قرض الحسنه شهیدان رجایی و باهنر در مانده اقساط وامشان، یا وام خود را تماماً تسویه نموده و یا همانند سایر وام گیرندگان مدیون صندوق هستند و طبق روال در حال پرداخت اقساط وامشان می باشند. لذا هرگونه ادعای نهاد ریاست جمهوری در این مورد صحت ندارد.»

نکته مهم این است که در شکایت نهاد ریاست جمهوری دولت حسن روحانی علیه اینجانب به دولت آبادی دادستان تهران به این موضوع اشاره نشده است.

علت بازداشت اینجانب در 18 خرداد سال 1394، تسویه بخشی از اقساط وام 16 نفر از اعضای دولت سابق، (آن هم از محل خارج از شمول که با رعایت قوانین و مقررات توسط ذیحساب منصوب وزارت دارائی که تازه اعمال نشده و دریافتی صورت نگرفته است) می باشد.

27219

کد N1769254