قرار نیست حتما نگاه کنید...

عکس: جنازه قاتل آتنا بعد از اعدام | قاتل آتنا پس از مرگ | عکس 18+

آتنا, آتنا اصلانی, قتل آتنا, قاتل آتنا, قاتل آتنا اصلانی, اعدام قاتل آتنا, اعدام اسماعیل رنگرز, اسماعیل رنگرز قاتل آتنا, اسماعیل جعفرزاده, قاتل آتنا اعدام, قتل اتنا, قاتل اتنا, اعدام آتنا, قاتل آتنا اعدام شد, اعدام اسماعیل رنگرز, اعدام اسماعیل جعفرزاده, قبر قاتل آتنا, قبر اسماعیل جعفرزاده, قبر اسماعیل رنگرز, قبر قاتل آتنا اصلانی, جنازه قاتل آتنا, جنازه اسماعیل رنگرز, محل دفن قاتل آتنا, دفن قاتل آتنا, تدفین قاتل آتنا, جنازه اسماعیل جعفرزاده, قره آغاج, عکس جنازه قاتل آتنا, عکس جسد قاتل آتنا

عکس: جنازه قاتل آتنا بعد از اعدام | اسماعیل جعفرزاده قاتل آتنا اصلانی دختر 7 ساله پارس آبادی چهارشنبه 29 شهریور دوماه پس از جنایت آزار جنسی و قتل آتنا، به دار آویخته شد. جنازه قاتل آتنا را برای دفن به روستای پدری اش قره آغاج بردند، اما مردم این روستا از پذیرش جسد قاتل آتنا سر باز زدند. قرار است جنازه قاتل آتنا در قبرستان اعدامی های تبریز دفن شود.

بیشتر بخوانید: قبر قاتل آتنا کجاست؟

بیشتر ببینید: فیلم: آتنای ایران 1
بیشتر ببینید: فیلم آتنای ایران 2
بیشتر ببینید: فیلم مستند آتنا فرشته مغان
بیشتر ببینید: فیلم اعدام قاتل آتنا .

عکس: قاتل آتنا پس از مرگ

عکس: قاتل آتنا بعد از اعدام
کد N1769130