داماد سید رضا افتخاری کیست؟ | دختر مدیرعامل استقلال عروس نماینده سابق | علیخانی داماد افتخاری استقلال فرزند کیست؟

استقلال, برنامه نود, افتخاری, سید رضا افتخاری, داماد افتخاری, داماد سید رضا افتخاری, داماد افتخاری استقلال, داماد افتخاری مدیرعامل استقلال, ژن خوب استقلال, دختر افتخاری, دختر سید رضا افتخاری, دختر سید رضا افتخاری, دختر افتخاری, دختر افتخاری استقلال, قدرت الله علیخانی, شیخ قدرت علیخانی, پسر شیخ قدرت علیخانی, علیخانی داماد افتخاری, پسر علیخانی,

داماد سید رضا افتخاری کیست؟ | دختر مدیرعامل استقلال عروس نماینده سابق مجلس شورای اسلامی است. داماد سید رضا افتخاری فرزند شیخ قدرت الله علیخانی است. علیخانی نماینده مردم قزوین در دوره های ششم، هفتم و هشتم بود. عادل فردوسی پور امشب در برنامه نود اشاره به ژن خوب داماد افتخاری کرد...

عادل فردوسی پور امشب در برنامه نود به ژن خوبی اشاره کرد که از سید رضا افتخاری در استقلال حمایت می کند. او در گفتگو با سید رضا افتخاری، به ماجرای حمایت از او به خاطر دامادش کنایه زد و از آن با عنوان ژن خوب یاد کرد.

گفته می شود دختر سید رضا افتخاری همسر مهدی علیخانی پسر شیخ قدرت الله علیخانی از نمایندگان سابق مجلس شورای اسلامی است. 

بنا بر این گزارش، افتخاری در پاسخ به فردوسی پور گفت: 

ژن خوب هیچ کمکی به من نکرده است. من از روابطم استفاده می کنم از دولت کمک بگیرم تا بتوانم به استقلال به کمک کنم. فکر می کنید من این پول ها را از کجا برای استقلال آوردم؟ زمانی که من به استقلال آمدم این ژن خوبی که می گویید اصلا در جریان نبود. من به اصرار گودرزی به استقلال آمدم.» این ماجرای ژن خوب همان ماجرای داماد افتخاری است که فرزند قدرت علیخانی است . افتخاری سپس گفت دولت از این تیم کمک نکرده و اگر قرار بود به او کمک کند باید الان این تیم دولتی بدون بدهی می ماند.


کد N1767743