پرداخت بیش از ۷۲۲ میلیارد تومان خسارت به زیاندیدگان شرکت بیمه توسعه

كلان ، پولی ، مالی,ایران,روابط عمومی و امور بین الملل,سرمایه,فوت,دادستان

تاکنون مجموعاً حدود ۵۳۳ میلیارد تومان اموال شرکت بیمه توسعه و سهامداران آن به صورت قطعی و وکالتی به شرکت بیمه ایران انتقال یافته است.

به گزارش ایلنا؛ شرکت بیمه ایران از زمان آغاز پرداخت خسارت بیمه توسعه تاکنون مبلغ ۷۱۵ میلیارد تومان خسارت بیمه های اتومبیل و مبلغ ۷.۶۷ میلیارد تومان (بابت بازخرید و سرمایه فوت) بیمه نامه های زندگی و در مجموع مبلغ۷۲۲.۶۷ میلیارد تومان خسارت به زیان‌دیدگان شرکت بیمه توسعه پرداخت گردیده است که از مبلغ مذکور ۲۰۰ میلیارد تومان توسط بیمه مرکزی تامین مالی شده است.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی، تاکنون مجموعاً حدود ۵۳۳ میلیارد تومان اموال شرکت بیمه توسعه و سهامداران آن به صورت قطعی و وکالتی به شرکت بیمه ایران انتقال یافته است.

لازم به ذکر است، بیمه مرکزی با همکاری دادستان تهران موضوع تامین مالی و پرداخت خسارت‌های مالی مانده بیمه توسعه را در حال پیگیری دارد.

در پایان از بیمه گذاران بیمه‌نامه‌های عمر بیمه توسعه تقاضا می شود، به سایت و یا شعب بیمه ایران برای تعیین تکلیف بیمه عمر خود مراجعه کنید.

 

کد N1754930