فردی با چاقو یک نفر را در دوسلدورف آلمان کشت

ایرنا نوشت: تارنمای اسکاتیش سان گزارش داد که فردی با چاقو یک نفر را در دوسلدورف آلمان کشته و یک تن دیگر را زخمی کرد.

این حمله در فروشگاهی در شهر ووپرتال در دوسلدورف آلمان روی داد و مهاجم در یک ساختمان در محاصره پلیس است.
در حال حاضر که گمان نمی رود این حمله تروریستی باشد.

52311

کد N1752005