مدیرکل درآمد حق بیمه سازمان تامین اجتماعی:

هر کارگاه سالانه تا سه نوبت بازرسی می‌شود/بیش از هزار بازرس تامین اجتماعی در سراسر کشور فعالند

روابط کار,کارگران و سازمان تامین اجتماعی

به گفته مدیرکل درآمد حق بیمه سازمان تامین اجتماعی کارگاه‌های فعال مشمول مقررات این سازمان، سالانه به صورت سیستماتیک حداقل ٣ بار بازرسی می‌شوند اما چنانچه شکایتی ازسوی کارگران شاغل در هر کارگاه ثبت شود، کارگاه یاد شده جداگانه بازرسی خواهد شد.

به گزارش ایلنا، «مهرداد قریب»، مدیرکل درآمد حق بیمه سازمان تامین اجتماعی گفت: براساس ماده ٩٢ قانون نظام صنفی، در صورتی که فردی در کارگاه تولیدی فعالیت داشته باشد و کارفرما حق بیمه برای فرد پرداخت نکند می‌تواند به شعب تامین اجتماعی مراجعه کند و موضوع را اطلاع دهد. بازرسان سازمان تامین اجتماعی در چنین مواقعی خارج از نوبت رسیدگی می‌کنند.

وی افزود: سازمان تامین اجتماعی براساس ماده ٣٩ قانون تامین اجتماعی، لیست‌های حق بیمه ارسالی از سوی کارفرمایان را مورد بررسی و بازرسی قرار می‌دهد.

قریب گفت: سازمان تامین اجتماعی مکلف است به محض دریافت موضوع عدم پرداخت حق بیمه کارگر یا کارگران، برای بازرسی از کارگاه اقدام کند.

مدیرکل درآمد حق بیمه سازمان تامین اجتماعی اظهار داشت: کارگاه‌های فعال مشمول تامین اجتماعی، سالانه به صورت سیستماتیک حداقل ٣ بار در سال مورد بازرسی قرار می‌گیرند اما در صورتی که شکایتی از سوی کارگران درخصوص عدم پرداخت حق بیمه از سوی کارفرمایان اعلام شود؛ بلافاصله بازرسان به منظور شناسایی بیمه‌شدگان و رسیدگی به مطالبات آن‌ها به کارگاه مراجعه می‌کنند.

وی افزود: بیش از یک هزار بازرس سازمان تامین اجتماعی در سطح کشور فعالند و آماده پیگیری مطالبات بیمه‌شدگان هستند.

قریب با بیان اینکه از روزی که کارگر مشغول به کار می‌شود و رابطه دستمزدی میان کارگر و کارفرما حاکم است، کارفرما مکلف به ارسال و پرداخت حق بیمه برای کارگر است، تصریح کرد: سازمان تامین اجتماعی نیز در مقابل مکلف به بررسی‌های لازم و بازرسی از کارگاه است.

وی در خصوص پرداخت حق بیمه قراردادهای موقت یک یا سه ماهه برخی شاغلان گفت: در صورتی که قرارداد کار، یک ماه یا سه ماه باشد، باید کارفرما برای این مدت حق بیمه پرداخت کند.

مدیر کل درآمد حق بیمه سازمان تامین اجتماعی تصریح کرد: حتی برای یک روز کارکرد کارگر، کارفرما مکلف به پرداخت حق بیمه است.

کد N1749069