«روز خبرنگار»

روز خبرنگار, هفدهم مرداد روز خبرنگار, خبرنگار, هفده مرداد, 17 مرداد, به مناسبت روز خبرنگار, مقاله درباره روز خبرنگار, متن درباره روز خبرنگار, درباره روز خبرنگار,

«روز خبرنگار» است امروز! 17 مرداد روز خبرنگار در تقویم ایران است. . روز خبرنگار کم روزی نیست! خبرنگاران در این روز، از شادی پر می گیرند، می روند به فلک، سرود هستی می خوانند در برِ حور و ملک، و بر می گردند.

هفدهم مرداد ماه، همانطور که قبلا هم بدان اشاره شد، روز خبرنگار است. در این روز خجسته، همه جور الطاف از درها و دیوارها بر سر خبرنگاران می بارد. به همین جهت، نگارنده این خبر به جمع سایر خبرنگاران می رود که از کار جمع آوری الطاف در حال بارش، جا نماند.
زهی خوشبختی، زهی روز! 


پ.ن:
همه عالم شب است، خاصه مرا...
خاقانی
کد N1746609