برادر رئیس جمهور زندانی شد؟! | علت بازداشت حسین فریدون چیست؟

حسین فریدون, بازداشت حسین فریدون, دستگیری حسین فریدون, حسین فریدون برادر رئیس جمهور, برادر روحانی, بازداشت حسین فریدون, علت بازداشت حسین فریدون, علت بازداشت برادر رئیس جمهور, چرا حسین فریدون بازداشت شد, علت زندانی شدن حسین فریدون,

برادر رئیس جمهور زندانی شد؟! | محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه از بازداشت حسین فریدون برادر رئیس جمهور خبر داد. وی به بازداشت برخی افرادی که با حسین فریدون مرتبط بودند نیز اشاره کرد.

برادر رئیس جمهور زندانی شد؟! | محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه از بازداشت حسین فریدون برادر رئیس جمهور خبر داد. وی به بازداشت برخی افرادی که با حسین فریدون مرتبط بودند نیز اشاره کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حجت‌الاسلام محسنی اژه ای در خصوص تخلفات فریدون و پرونده ایشان که گفته می‌شود بازداشت شده گفت : در خصوص ایشان چندین نوبت تحقیق شد و برخی از افرادی که مرتبط با ایشان بودند، بازداشت شدند.
سخنگوی قوه‌قضاییه ادامه داد: دیروز برای ایشان قرار تامین صادر شده و چون تامین نشد، به زندان منتقل شده است. یعنی این قرار بازداشت موقت نیست و قرار تامین وثیقه است و هرگاه قرار تامین شود،او از زندان آزاد می‌شود.
او در مورد مبلغ وثیقه گفت نپرسیدم
کد N1734247