نتیجه انتخابات 96 تدریجی اعلام خواهد شد/ اعلام نتیجه شمارش آرای انتخابات یکباره نخواهد بود

انتخابات 96, نتیجه انتخابات 96, اعلام نتیجه انتخابات 96, نتایج تدریجی انتخابات 96, برنده انتخابات 96, برنده انتخابات, نتیجه انتخابات, انتخابات یک مرحله ای, شمارش آرای انتخابات 96, شمارش آرای انتخابات, نتایج شمارش آرا,

نتیجه انتخابات 96 تدریجی اعلام خواهد شد، گرچه پیش از این وزیر کشور بر اساس تبصره ای در قانون انتخابات از اعلام نتایج انتخابات 96 به صورت یکباره خبر داده بود، اما با هماهنگی میان وزارت کشور و شورای نگهبان، مقرر شد تیجه شمارش آرای انتخابات 96 تدریجی اعلام شود.

نتیجه انتخابات 96 تدریجی اعلام خواهد شد، گرچه پیش از این وزیر کشور بر اساس تبصره ای در قانون انتخابات از اعلام نتایج انتخابات 96 به صورت یکباره خبر داده بود، اما با هماهنگی میان وزارت کشور و شورای نگهبان، مقرر شد تیجه شمارش آرای انتخابات 96 تدریجی اعلام شود. 
به گزارش آفتاب، قائم مقام وزیر کشور گفت: با کسب نظر شورای نگهبان و مرتفع شدن مشکل حقوقی، نتایج شمارش آراء‌ در این انتخابات به صورت تدریجی اعلام خواهد شد.
محمدحسین مقیمی قائم مقام وزیر کشور گفت: در تبصره ۸ ماده ۳۱ قانون انتخابات ریاست‌جمهوری تصریح شده؛ "نتیجه شمارش آراء انتخابات ریاست جمهوری پس از وصول گزارش هیات اجرایی مرکزی به وسیله وزیر کشور اعلام می‌شود".
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور وی افزود: با توجه به اینکه این تبصره در سال های اخیر به قانون انتخابات ریاست جمهوری الحاق گردیده و در رویه گذشته اعلام نتایج مطابق قانون سابق انجام شده است، برداشت حقوقی ستاد انتخابات کشور که امروز توسط وزیر محترم کشور اعلام شد این بود که "مطابق تبصره الحاقی، نتیجه شمارش آرا ( نه نتایج شمارش آرا ) مبتنی بر گزارش هیات اجرایی مرکزی می‌بایست به یکباره توسط وزیر کشور اعلام شود".
قائم مقام وزیر کشور با اشاره به اعلام نظر شورای محترم نگهبان مبنی بر اینکه می‌توان اعلام تدریجی و مقطعی نتیجه شمارش آرا را نیز از تبصره فوق استنباط نمود، گفت: با توجه به اینکه وزارت کشور نیز به لحاظ اجرایی با اعلام تدریجی نتایج شمارش آرا موافق است و با کسب نظر شورای نگهبان مشکل حقوقی فوق مرتفع می گردد، در این دوره نتایج شمارش به صورت تدریجی به اطلاع ملت شریف ایران خواهد رسید.
  
کد N1700532