شرکت هوشنگ ابتهاج در انتخابات

سیاست داخلی,هوشنگ ابتهاج,انتخابات 96

یکی از شاعران مشهور در انتخابات ریاست جمهوری و شوراها شرکت کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، هوشنگ ابتهاج معروف به سایه با حضور در یکی از شعب اخذ رای، در انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شوراها شرکت کرد.

کد N1700509