شکار سایوز توسط عکاسان/عکس برگزیده ناسا از یک پرتاب

کد N1681940