در باب رد صلاحیت محمود احمدی نژاد/ رد صلاحیت شد و آب از آب تکان نخورد!

انتخابات 96, رد صلاحیت احمدی نژاد, صلاحیت احمدی نژاد, تایید صلاحیت احمدی نژاد, شورای نگهبان, رد صلاحیت بقایی, شورای نگهبان,

محمود احمدی نژاد رد صلاحیت شده است. محمود احمدی نژاد که فکر می کرد خودش می آید و بقایی اش را هم با خودش می آورد و اگر نیاید، آسمان به زمین می رسد، نیمه شب آخر فروردین نود و شش رد صلاحیت شد و اب از آب تکان نخورد!

احمدی نژاد، حالا پرونده اش بسته شده، خودش مانده و یکی دوتا اطرافیانش، مشایی و بقایی و احیانا جوانفکر! او که روزی با رای اصولگرایان و حمایت آنان، بر مرکب قدرت سوار بود و به ستون های استوار نظام می تاخت و هاشمی و ناطق نوری و دیگران را آماج حمله قرار می داد و ککش هم نمی گزید، حالا تنهای تنهاست! اصولگرایان مدتهاست رهایش کرده اند، از همان روزی که خانه نشینی و قهر راه انداخت و مشایی را به معاون اولی برگزید و وزارت اطلاعات را سرپرستی(!) کرد و یکشنبه سیاه راه انداخت و زد به دل مجلس و فیلم دوربین مخفی پخش کرد و... 

همان روزها باید فکرش را می کرد، که روزی چرخ روزگار بچرخد، بچرخد، بچرخد، تا آنجا که شورای نگهبان، که دبیرش آیت الله جنتی است، او را رد صلاحیت کند! باید فکر اینجاها را می کرد، که نکرد!

روزگار جدید محمود احمدی نژاد، لذا، من بعد، شروع می شود!
کد N1681600