فیلم/ حضور محیط بانان در منطقه حفاظت شده«خان گرمز» تویسرکان

استان ها

تویسرکان - محیط بانان در روزهای سرد زمستان در مناطق حفاظت شده از جمله منطقه « خان گرمز» تویسرکان حضور دارند و علوفه دهی و دانه پاشی برای وحوش را به صورت دستی انجام می دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، پناهگاه شکار ممنوع خان گرمز منطقه ای با اکوسیستم کوهستانی و با چشم اندازی زیبا است که راه دسترسی آن از طریق جاده تویسرکان به کنگاور و جاده فرعی روستاهای ولاشجرد و کنجوران علیا فراهم است.

این منطقه از لحاظ پوشش گیاهی و تنوع گونه های گیاهی و مرتعی و منابع تغذیه ای وحوش بسیار غنی است و جمعیت جانوری قابل توجهی را در خود جای داده است و مهمترین زیستگاه کل و بزوحشی قوچ و میش استان به شمار می رود.

کد N1654776