آفتاب

بیچاره تهران!

بیچاره تهران!

در حاشیه برف و یخبندان و آلودگی این روزهای پایتخت، ساسان خادم این کارتون را در شرق منتشر کرد.

 

6060

کد N1564678

وبگردی