بسته شدن مغازه ها به دلیل پیاده راه سازی در شرق تهران/ حراج سرقفلی مغازه ها در 17 شهریور

کد N1341929