كتاب جغرافياي سياسي اروپا منتشر شد

فرهنگی

تهران - ايرنا- كتاب جغرافياي سياسي اروپا اثري از محمد مهدي مظاهري، اعظم ملايي و مجيد كافي در قفسه كتابفروشي هاي سراسر كشور جاي گرفت .

به گزارش روز يكشنبه خبرنگار حوزه كتاب و ادبيات ايرنا ، كتاب جغرافياي سياسي اروپا شامل ﺗﺒﻴﻴﻦ علمي ﺑﻨﻴﺎن ﻫﺎ و ﻣوﻟﻔﻪﻫﺎي ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ و ژﺋﻮﭘﻠﻴﺘﻴﻜﻲ قاره اروپا است كه از جمله مباحث اساسي براي درك واقعيات اين قاره و شناخت ريشه سياستهاي داخلي و خارجي كشورهاي آن هستند.
جهت رسيدن به اين هدف، مباحثي مانند شكل گيري دولتها و ملتها در اروپا، ويژگيهاي جغرافيايي، جمعيتي، اختلافات قومي و مذهبي، چگونگي شكل گيري مرزها ، برخوردها و اختلافات ارضي و مرزي كشورهاي اروپايي و سياستهاي جمعيتي و مهاجرتي كشورهاي اين قاره مورد توجه و بررسي قرار گرفته است.
همچنين اهميت بحث انرژي در استراتژيهاي اتحاديه اروپا، سياستهاي اتحاديه در قبال انواع انرژيهاي فسيلي و جايگزين و نيز رويكرد آنها نسبت به كشورها و مناطق دارنده منابع انرژي فسيلي نيز از ديگر مباحث مهمي بوده كه در كتاب حاضر به آنها پرداخته شده است. دستاوردهاي پژوهش حاكي از آن است كه ماهيت قدرت اروپا تحت تاثير همگرايي فراملي با ماهيت سنتي قدرت در نظام بين‌الملل، كه دولت ملي محور است، تفاوت‌ها و تمايزاتي دارد. بر اين اساس، اروپا هنوز بين دو قدرت سخت و نرم و نيز رهيافت‌هاي يكجانبه‌گرا و چندجانبه‌گرا در نوسان به سر مي‌برد.
علي‌رغم تلاش‌هايي كه اتحاديه اروپا در مسير وحدت سياسي از آغاز دهه 1990 تاكنون كرده هنوز اين اتحاديه دست‌كم در افقي ميان‌مدت فاقد سازوكارهاي يك قدرت ژئوپوليتيك است .
كتاب حاضر اثري مفيد و قابل تامل در حوزه مطالعات اروپا است كه خواندن آن را به پژوهشگران حوزه جغرافياي سياسي، دانشجويان روابط بين الملل و مطالعات منطقه اي و نيز ساير علاقه مندان به اين حوزه توصيه مي شود.
فراهنگ 9022 ** 1569
کد N1229039