غرویان: برای احراز صلاحیت چهره‌هایی مانند سیدحسن خمینی راه‌هایی به جز آزمون هم وجود دارد

انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان,محسن غرویان

محسن غرویان با توجه به عدم حضور برخی از چهره‌های سرشناس در آزمون اجتهاد شورای نگهبان گفت: آیت‌الله مومن هم گفته‌اند که ما از راه‌های دیگری غیر از آزمون می‌توانیم برای افراد خاص احراز صلاحیت کنیم.

آیت الله محسن غرویان گفت: من از مصادیق بند دو اطلاعیه شورای نگهبان بودم و چون قبلا در دوره سوم انتخابات خبرگان آزمون داده بودم، لذا در آزمون اجتهاد روز گذشته شرکت نکردم.

وي با اشاره با اینکه برخي از چهره های سرشناس کاندیداي خبرگان در آزمون اجتهاد شورای نگهبان شرکت نکردند، اظهار داشت: کسانی که در آزمون اجتهاد شرکت نکردند، چند دسته هستند. یک عده کسانی هستند که در آزمون های سال های قبل شرکت کرده بودند و به نوعی شامل اطلاعیه شورای نگهبان در این باره می شوند. برخي هم از کسانی هستند که به گفته آیت الله مومن خود فقهای شورای نگهبان از طریق دیگری غیر از آزمون، صلاحیت علمی آنها را احراز کرده اند. لذا این‌ها دعوت به آزمون نشدند. این به معنای تایید صلاحیت علمی آنها محسوب می شود. 

وی با اشاره به وضعیت احراز صلاحیت شخصیت هایی مانند حجت الاسلام سیدحسن خمینی که در آزمون اجتهاد شرکت نکردند، اظهار داشت: آیت الله مومن گفتند که ما از راه‌های دیگری غیر از آزمون می توانیم برای افراد خاصی احراز صلاحیت کنیم. به هر حال غیر از سید حسن خمینی؛ آقایان اعرافی و غروی هم از شخصیت های برجسته ای هستند که در آزمون شرکت نکردند و از راه های دیگری احراز صلاحیت شده اند. به نظر می رسد برای احراز صلاحیت سید حسن خمینی هم راه دیگری غیر از آزمون هم می تواند وجود داشته باشد.

27214

کد N1095382