گزارش عملکرد نظارتی مجلس،

رئیس جمهور مخاطب بیشترین تذکر نمایندگان

مجلس شوراي اسلامي,رييس‌جمهور

گزارش معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی درباره‌ی عملکرد نظارتی مجلس شامل تذکرات نمایندگان، سوالات از وزراء، تحقیق و تفحص و ... منتشر شد.

به گزارش ایسنا، در خلاصه این گزارش که مربوط به فاصله 7 خرداد تا 6 آذر سال جاری است آمده است:

مهمترین محورهای این مجموعه که شامل امور نظارتی مجلس نهم در شش ماهه اول از اجلاسیه چهارم ( 7 /3/ 1394 تا 6/ 9/ 1394 ) است عبارتند از:

1- نظارت بر ابلاغ و انتشار قوانین: در بازه زمانی فوق 33 قانون به رئیس جمهور ابلاغ شده است که یک عنوان قانون تا زمان تهیه این گزارش برای انتشار در روزنامه رسمی ابلاغ نشده است.

2- نظارت بر اجرای قوانین و عملکرد مسئولان و دستگاههای اجرایی: نتیجه پایش مصوبات دولت حکایت از آن دارد که هنوز آیین نامه‌های مربوط به تعداد زیادی از قوانین مصوب مجلس هشتم و نهم تصویب نشده است. از تعداد 83 آیین‌نامه مربوط به قانون برنامه پنجم توسعه نیز تعداد 38 مورد هنوز تهیه نشده است. همچنین در اجرای ماده 44 آیین نامه داخلی مجلس، یک فقره گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی و در اجرای ماده 49 آیین نامه داخلی مجلس، دو فقره گزارش از کمیسیون‌های اجتماعی و عمران قرائت گردیده است، اما نمایندگان از ظرفیت‌های نظارتی ماده 236 آیین نامه داخلی مجلس استفاده نکرده‌اند.

3- تذکرات کتبی نمایندگان به وزراء و رئیس جمهور: نمایندگان مجلس نهم از 7/ 3 /1394 تا مورخ 6/ 9 /1394 جمعا 1674 فقره به وزرا و رئیس جمهور تذکر کتبی داده‌اند که از آن میان رئیس جمهور مخاطب بیشترین تذکر 247 فقره و وزیر اطلاعات مخاطب کمترین تذکر (7 فقره) بوده‌اند. توضیح این که از میان 247 تذکر رئیس جمهور، تنها 25 مورد مربوط به عملکرد ایشان بوده و مابقی تذکرات در خصوص عملکرد دستگاههای زیر مجموعه ایشان است.

4- تذکرات شفاهی نمایندگان به وزراء، رئیس جمهور و مسئولان اجرایی کشور: نمایندگان مجلس نهم از 7/ 3/ 1394 تا مورخ 6 /9/ 1394 جمعا 782 فقره به وزراء و مسئولان دستگاههای اجرایی تذکر شفاهی داده‌اند. از میان 656 مورد تذکر شفاهی به اعضای هیات وزیران، رئیس جمهور مخاطب بیشترین تذکر (108 فقره) و وزرای اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، مخاطب کمترین تذکر ( هر کدام 2 فقره) بوده‌اند. توضیح این که از میان 108 تذکر رئیس جمهور، تنها 10 مورد مربوط به عملکرد ایشان بوده و ما بقی تذکرات در خصوص عملکرد دستگاههای زیر مجموعه ایشان است.

5- سوال نمایندگان از وزرا: از مورخ 7 /3/ 1394 الی 6 /9 /1394 در مجموع 452 سوال به هیات رئیسه تقدیم و به کمیسیون‌های تخصصی ارجاع شده است. از مجموع سوالات مطرح شده رسیدگی به 59 سوال در کمیسیون خاتمه یافته و یک سوال با درخواست نماینده سوال کننده به حالت تعویق درآمده است و بقیه سوالات در مراحل رسیدگی در کمیسیون‌های تخصصی است. کمیسیون آموزش و تحقیقات و فناوری با 60 سوال بیشترین و کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات با 3 سوال کمترین سوالات ارجاعی را داشته‌اند.

6- تحقیق و تفحص: در مدت فوق در مجموع 10 تقاضای تحقیق و تفحص جدید به هیات رئیسه مجلس تقدیم شده است. مجموع درخواستهای تحقیق و تفحص واصل شده از ابتدای دوره نهم 182 فقره بوده است. از این تعداد تقاضای تحقیق و تفحص، پرونده 131 تقاضا همچنان مفتوح و پرونده 51 تحقیق و تفحص متومه شده که در این میان گزارش نهایی 6 پرونده در صحن علنی قرائت گردیده است.

7- رای اعتماد به وزرا یا سلب اعتماد از ایشان: در شش ماهه نخست اجلاسیه چهارم دوره نهم، طرح استیضاح دو وزیر دولت یازدهم مطرح شد، بدین ترتیب که نمایندگان مجلس شورای اسلامی با استیضاح از وزیر آموزش و پرورش و وزیر راه و شهرسازی، مجددا به ایشان رای اعتماد دادند و در سمت خود ابقا کردند.

8- حضور وزرا و مسئولان اجرایی در صحن علنی مجلس برای ارائه گزارش و تبادل نظرات: در بازه زمانی این گزارش، وزرای امور خارجه و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در صحن علنی حضور یافتند.

9- قرائت گزارش‌های وصال شده از دستگاها و سازمانها در صحن علنی مجلس:‌ در بازه زمانی این گزارش، هیچ گزارشی از عملکرد دستگاهها و سازمانهابه صحن علنی مجلس ارائه نشده است.

10- جلسات نظارتی کمیسیونهای تخصصی مجلس: در بازه زمانی این گزارش، کمیسیون‌های تخصصی مجلس با برگزاری 364 جلسه نظارتی در مورد عملکرد مسئولان و دستگاههای اجرایی بحث و تبادل نظر کرده‌اند.

11- سفرها و بازدیدهای نظارتی کمیسیونهای تخصصی مجلس: در بازه زمانی گزارش در مجموع 71 سفر و بازدید به منظور نظارت بر نحوه اجرای قوانین در دستگاههای اجرایی و بررسی آسیب‌ها و مشکلات عمومی کشور از سوی کمیسیون‌های تخصصی گزارش شده است.

12- مهمترین موضوعات نظارتی کمیسیون‌های تخصصی: به شرح گزارش.

13- انتخابات ناظران مجامع، هیاتها و شوراهالی ملی: در بازه زمانی این گزارش طبق آیین نامه داخلی پس از معرفی حداقل دو برابر مورد نیاز نامزدهای واجد شرایط توسط کمیسیون‌ مربوطه، 8 مورد رای گیری در صحن علنی مجلس رای انتخاب ناظران صورت گرفت که طی آن 12 نفر از نمایندگان برای نظارت بر فعالیت مجامع، هیات‌ها و شوراها انتخاب و احکام و ابلاغ منتخبین با امضای رئیس مجلس جهت معرفی به دستگاه مربوطه صادر گردیده است.

14- انتخاب ناظران شوراهای استانی:در بازه زمانی این گزارش، احکام 31 نفر از نمایندگان به عنوان ناظران شوراهای فرهنگی استان به وزارت کشور و وزارت فرهنگ و ارشد اسلامی ابلاغ شد.

15- گزارش نمایندگان ناظر در مجامع، هیاتها و شوراها از موضوعات مطروحه و تصمیمات متخذه، در بازه زمانی این گزارش تعداد 20 فقره گزارش از نمایندگان ناظر دریافت شده که در چند فقره از گزارشها، نمایده ناظر از عدم دعوت و تشکیل نشدن به موقع جلسات ابراز نارضایتی نموده‌اند.

16- گزارش دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط از تشکیل جلسات و مصوبات و تصمیماتی مجامع، هیاتها و شوراها: در بازه زمانی این گزارش: تعداد 32 فقره گزارش از دستگاه‌ها و نهادهای ذیربط در خصوص تشکیل جلسات و مصوبات مجامع، هیات‌ها و شوراها واصل شده است.

17- گزارش نظارتی ناظران و دبیرخانه‌های شوراهای استانی: در بازه زمانی گزارش، تعداد 15 فقره گزارش از ناظران و دبیرخانه شوراهای برنامه ریزی استان تعداد12 فقره گزارش از شورای فرهنگ عمومی استان، تعداد 8 فقره گزارش از هیات‌های حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان و تعداد 12 فقره گزارش از کمیته اشتغال استانهای کشور واصل شد است.

18- گزارش دبیرخانه هیات مرکزی نظارت شوراهای اسلامی شهر و روستاها: به شرح گزارش.

19- بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین: به شرح گزارش

20- کمیسیون اصل نودم (90) قانون اساسی: در بازه زمانی این گزارش 1576 فقره شکوائیه در کمیسیون به ثبت رسیده که جهت رسیدگی به آنها 1994 فقره جوابیه اعم از واسطه‌ای و قطعی صادر شده است و 322 فقره شکوائیه نیز در نوبت طرح و رسیدگی قرار دارد.

21- موارد ارجاعی از ریاست و هیات رئیسه مجلس و موضوعات خاص نظارتی که علاوه بر امور جاری در دستور پیگیر‌ی‌های معاونت نظارت قرار داشته است: به شرح گزارش.

انتهای پیام

کد N1095203