فیلم/یورش جنگنده های سعودی به ساختمان مرکز نابینایان در صنعا

سیاسی

بین الملل: حملات ددمنشانه سعودی ها به مناطق مختلف یمن ادامه دارد در این میان مرکز نابینایان «النور» در صنعا پایتخت یمن هدف حملات ددمنشانه جنگنده های سعودی ها قرار گرفت.

 

 

کد N1095089