با بررسی مجدد مصوبه مجلس؛

۶ ایراد شورای نگهبان به طرح «اصلاح قانون انتخابات مجلس» اعلام شد

سیاسی

شوراي نگهبان نظر خود را در مورد طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.

به گزارش خبرگزای مهر به نقل از اداره كل روابط عمومي شوراي نگهبان، طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ ۳۰ آذرماه ۱۳۹۴ به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، در جلسه مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۰۹ شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده، نظر اين شورا به شرح زير اعلام مي‌شود:

۱. در ماده ۴ الحاقي، چون تعرفه اخذ رأي در روش دستي مشخص است بايد روشن شود در اين ماده منظور از تعرفه رأي چيست؟ همچنين در تبصره ماده مزبور كه اين برگه‌ها را در حكم برگه رأي دانسته است، مشخص نيست چه احكامي بر آن حاكم است؛ پس از رفع ابهامات مذكور اظهارنظر خواهد شد.

۲. در ماده ۵ الحاقي، آيا منظور از صندوق همان دستگاه است يا خير؟ بايد روشن شود.

۳. در ماده ۸ الحاقي، در صورتي كه در يك شعبه به لحاظ ايجاد اختلال قسمتي از رأي‌گيري بصورت الكترونيكي و قسمتي به صورت دستي انجام بگيرد، از اين جهت كه مشخص نيست بازخواني‌ها و تجميع‌ها به چه نحوي صورت خواهد گرفت، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۴. ماده ۹ الحاقي، با اين عبارت كلي و ساير عناوين ذكر شده راجع به فرايندهاي قبل از روز اخذ رأي، روز اخذ رأي و بعد از روز اخذ رأي روشن نيست؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۵. كساني كه قادر به رأي دادن از طريق الكترونيكي نيستند، تكليفشان از حيث رأي دادن مشخص نيست آيا بايد در جايي به صورت دستي رأي دهند، يا اينكه مي‌توانند افراد معتمد خود را جهت رأي دادن به همراه بياورند؛ به هر صورت بايد كيفيت اين امر روشن شود.

۶. روشن نيست آيا كارشناس فني الكترونيكي مي‌تواند در محل اخذ رأي حضور داشته باشد يا خير؟

کد N1094163