131 نفر از دعوت شدگان به آزمون خبرگان، نیامدند/ جزئیات سوالات آزمون را در این خبر بخوانید

از 531 نفر از دعوت شدگان به شرکت در آزمون اجتهاد خبرگان، فقط 400 نفر در این آزمون شرکت کردند.

به گزارش خبرآنلاين، اين آزمون، 15 سوال داشت. 5 سوال از اصول، 5سوال از فقه و5 سوال از اجتهاد که تماما تشريحي است.

شرکت کنندگان در اين آزمون پس از خروج از جلسه درباره کيفيت سوالات و سطح آنان به خبرنگاران مي گفتند که سوالات سخت نبوده است. برخي از آنها مي گفتند که اين آزمون تا ساعت 2 بعداز ظهر ادامه دارد و برخي ديگر مي گفتند که محدوديت زماني براي اين آزمون وجود ندارد.

يکي از علماي اهل تسنن به خبرآنلاين گفت که 30 عالم اهل سنت در يک اتاق آزمون داده‎اند.

حجت السلام محمدي رئيس اوقاف کل کشور و برخي ائمه جمعه شهرهاي مختلف کشور تا کنون از محل آزمون خارج شدند.

2727

 

 

 

کد N1093361