روزنامه اعتماد:مسئولان اعلام کنند که تسخیر سفارت آمریکا استثنابود تا نیروهای افراطی آن را رویه نکنند

روزنامه اعتماد نوشت: متاسفانه برخی جریان‌های سیاسی با فهم ناقص از تسخیر سفارت آمریکا و بدون در نظر گرفتن شرایط تاریخی آن واقعه، تصور یا تلقین می‌کنند که گویی آن استثنا را می‌شود به رویه تبدیل کرد.

آنان با اشغال سفارت انگليس و عربستان نشان دادند  اگر لازم باشد به پيش‌پا افتاده‌ترين اقدام ممكن يعني اشغال سفارت هر كشور ديگري كه كمترين اختلافي با ما در هر مساله‌اي داشته باشد، متوسل مي‌شوند و از اين طريق منافع ملي كشورمان را به خطر مي‌اندازند.

ضروري است يك بار براي هميشه، از زبان مقامات سياسي و مذهبي و تحليلگران رسانه‌اي اين امر بيان و تبيين شود كه آن ماجرا يك استثنا بود و قرار نيست تكرار شود. بايد براي همه نيروهاي افراطي جا بيفتد كه جمهوري اسلامي به تعهدات بين‌المللي خود پايبند است. بايد به‌وضوح به همه جريان‌هاي سياسي داخلي تفهيم شود كه اين كشور قانون دارد و متوليان برگزيده مردم مطابق اختيارات و مسووليت‌هايي كه دارند، مسوول تامين منافع ملي هستند و قرار نيست فلان محفل يا هيات مذهبي و سياسي غيرمسوول درباره مصالح، منافع و امنيت ملي ما تصميم بگيرد. براي اينكه چنين امري محقق شود، از دستگاه قضايي كشور انتظار مي‌رود كه ماجراي حمله به سفارت عربستان را با پيامدهاي نامشخصي كه در پي داشته و دارد، به صورت جدي پيگيري و به صورت جامع، ريشه‌يابي و بدون مماشات با مسببان آن برخورد كند.

2727

 

 

کد N1092878