پیکر سردار فولادگر از جانباختگان فاجعه منا شناسایی شد

مهر نوشت: نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی از شناسایی پیکر سردار فولادگر که در فاجعه منا مفقوده شده بود خبر داد و گفت: باید منتظر تحویل پیکر ایشان بمانیم.

حمیدرضا فولادگر با تایید فوت سردار علی اصغر فولادگر در جریان فاجعه منا گفت: رحلت سردار فولادگر تایید شده ولی باید منتظر تحویل پیکر ایشان بمانیم.

سردار فولادگر از اعضای مرکز مطالعات راهبردی سپاه بود که در جریان فاجعه منا مفقود شده بود.

2727

 

 

کد N1092690