مشاور رئیس جمهور:

اعتماد بین اقلیت‌ها در جامعه به انسجام منجر می‌شود

سیاسی

مشاور رئیس جهور با بیان اینکه جامعه ایران به دنبال یکی شدن همه نیست بلکه به دنبال انسجام است گفت: جامعه ایران به دنبال حرکت هارمونیک سازواره و هماهنگ اجزای سیستم به سمت اهداف متعالی یعنی توسعه و تعالی ایران بزرگ است.

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، صالحی امیری در همایش همدلی پیروان ادیان توحیدی با بیان اینکه جامعیت ایران در تحول تاریخی خود نیازمند اصل انسجام است اظهار کرد: انسجام عامل بقای حیات جامعه ایران است و جامعه بدون انسجام دستخوش تفرقه و انشقاق می‌شود و درادامه در جامعه‌ای که انشقاق ایجاد شود به سمت فروپاشی خواهیم رفت.

مشاور رئیس جمهور با اشاره به اینکه مفهوم انسجام در تعریف کلان به دو نوع انسجام مکانیکی و ارگانیکی تقسیم می‌شود توضیح داد: انسجام مکانیکی در نتیجه اجبار و تهدید و فشار شکل می‌گیرد مانند آنچه که امروز اسراییل در برخورد با فلسطینیان برای انسجام سازی تلاش می‌کند یا آنچه که رضاخان در ایران دنبال می‌کرد.

رئیس کتابخانه‌ی ملی و مرکز اصناف اضافه کرد: انسجام ارگانیکی یعنی پذیرش اصل تنوع و تکثر در عین وحدت و این که باور داشته باشیم جامعه ایران متکثر و رنگارنگ است و رئیس کمان اقلیت‌ها اقلیت‌های دینی و مذهبی است.

وی با تاکید بر اینکه برای تداوم انسجام پذیرفتن اصل تنوع ضروری است خاطر نشان کرد: در دل تنوع انسجامی به نام ایران بزرگ وجود دارد که همه با ارزشهای ملی توجه می‌کنند در حالی که ارزشهای قومی و دینی و اقلیت‌ها نیز نفی نمی‌شود.

مشاور رئیس جمهور با بیان اینکه ما باور داریم که اساس حرکت بر نظام فرهنگی و سیاسی و اجتماعی و دینی جامعه ایران مبتنی بر اصل تنوع و وحدت است اظهار کرد: انسجام به معنی یکی شدن نیست. و این که بپنداریم همه باید شبیه ما شوند ضد انسجام است.

وی با بیان این که انسجام به معنی ادغام نیست خاطر نشان کرد: انسجام به معنای نفی دیگری و اثبات خود نیست بلکه انسجام حرکت سازواره و هرمونیک اجزای یک سیستم به سمت اهداف متعالی است.

وی خاطر نشان کرد: انسجام وقتی در جامعه سامان می‌یابد که در یک جامعه همگان احساس زیست مسالمت آمیز همراه با درک حقوقی متقابل داشته باشند.

صالحی امیری با بیان اینکه مفهوم انسجام در بطن خود اعتماد را به همراه دارد تصریح کرد: اگر اعتماد بین اقلیت‌های دینی در جامعه وجود داشته باشد انسجام شکل می‌گیرد. همچنین میزان مشارکت نیز در میزان انسجام درجامعه تاثیر گذار است.

رئیس کتابخانه ملی و مرکز اسناد خاطر نشان کرد‌: اگر در جامعه میان اقلیت‌ها و اقوام و نظام سیاسی همدلی وجود داشته باشد آن جامعه به سمت توسعه و پیشرفت حرکت می‌کند و شاهدیم در ایران امروز در منطقه پرآشوب همه اقوام و اقلیت‌ها با جامعه‌ی ملی در یک نظام تعاملی و زیست مسالمت آمیز و حقوق برابر زندگی می‌کنند و نشان می‌دهد که درک روشنی از انسجام در جامعه وجود دارد.

وی با بیان این که اگر دنبال آینده روشن هستیم باید به انسجام تن دهیم افزود:‌ دولت آقای روحانی در این راستا برنامه‌های جدی دارد و موضوعاتی مثل فراهم سازی زمینه تحقق عملی حقوق اقلیت‌های متکثر در همه ابعاد، توزیع عادلانه ثروت، قدرت، منزلت در حوزه‌ی اقوام و اقلیت‌ها، توجه اساسی به ارزشهای اقلیت‌ها در سطح تعاملات ملی، افزایش تعامل موثر میان دولت و اقوام مختلف و پاسداری از حقوق شهروندان وهمچنین زیست مسالمت آمیز ادیان بر گستره سرزمینهای اسلامی را دنبال می‌کند.

وی در پایان گفت: ریشه همه ادیان توحیدی به یک نقطه می‌رسد و همه یک هدف را دنبال می‌کنند.

انتهای پیام

کد N1092444