باهنر: سفارتخانه‌های خارجی در ایران تحت الحمایه حکومت جمهوری اسلامی هستند

عربستان,ایران و عربستان,شیخ نمر

نایب رییس مجلس شورای اسلامی با محکوم کردن تعرض به سفارت عربستان در تهران گفت که سفارتخانه های خارجی در ایران تحت الحمایه حکومت جمهوری اسلامی هستند.

به گزارش ایسنا، محمدرضا باهنر در نشست خبری امروز (دوشنبه) خود با بیان اینکه حکومت عربستان به دست جوانان بی تجربه غیر متدین و غیر متعهد افتاده، اظهار کرد: حالا که عربستان رابطه‌اش را با ایران قطع کرده ما از این قطع ارتباط استقبال می‌کنیم.

وی افزود: عربستان با اعدام شیخ نمر آخرین میخ را به تابوت خود زده است.

ادامه دارد...

کد N1092343