آنها که آب به آسیاب سعودی ها ریختند

ایران و عربستان,عربستان

بیش از یک سال بود که شیخ نمر رهبر شیعیان عربستان و برخی دیگر محکوم به اعدام بودند.

اما اجرای حکم اعدام به تعویق افتاده بود تا اینکه مسئولین عربستان از فرصت تعطیلات سال نو میلادی سوء استفاده کرده و جنایت دیگری آفریدند و 47 تن را در یک روز اعدام کردند. شیخ نمر آل نمر طبق حکم صادره بروش داعش گردن زده شده و به صلیب کشیده میشود. انتخاب این مقطع زمانی برای آنکه بخش اعظمی از افکار عمومی جهانی در تعطیلات سال نو بسر میبردند و جراید و رسانه های خبری نیمه تعطیل بودند به آنان فرصت میداد که فارغ از فشار افکار عمومی جنایت خود را انجام دهند.

اما افکار عمومی کشور های اسلامی با محکومیت این اعمال میتوانستند فشار کافی به حکومت سعودی وارد و توجه خبری به این عمل شنیع را تا پایان یافتن تعطیلات کشور های غیر اسلامی تداوم دهند و آنها را با خود همراه نمایند. اما متاسفانه حمله افراد نا آگاه به سفارت عربستان و به آتش کشیدن و ورود به داخل آن عملا خوراک تبلیغاتی لازم را برای آل سعود و قدرتهای جهانی حامیش فراهم آورد تا اعدام مخالفین رژیم آل سعود را تحت الشعاع قرار دهد. قدرتهای حامی عربستان نیز فرصتی یافتند تا در کنار اظهار تاسف ملایم یا سکوت از جنایت انجام یافته تنها حمله به سفارت عربستان را محکوم و خبر اصلی را در سایه قرار دهند.

حمله کنندگان به سفارت گویا فراموش کرده اند که همین چند سال پیش رهبری معظم انقلاب حمله به سفارت انگلستان را محکوم نمودند. آیا این اعمال جز ناتوان نشان دادن دولت جمهوری اسلامی از حفظ امنیت سفارتخانه های خارجی و مسئولیتهای بین المللیش معنی دیگری دارد؟ آیا حمله به سفارت یک کشور که در عرف دیپلماتیک بین المللی عملی غیر قابل قبول محسوب میشود و حتی در زمان جنگ بین دو کشور نیز مورد تعرض قرار نمیگیرد، نشانی از قدرت یک کشور است یا نشان از بی اعتباری آن؟

متاسفانه این افراد تحت هدایت مراکزی نا آگاه نا دانسته آب به آسیاب رژیم عربستان ریخته و در زمین وی بازی میکنند. مردم ما باید ضمن محکومیت اعمال ضد انسانی سعودیها از مسئولین خود بخواهند از تکرار این اعمال و حمله به سفارتخا نه های خارجی تحت هر شرایطی جلوگیری کرده و به مردم یاد دهند بجای حمله به سفارتخانه ها، خشم خود را از طریق فریاد کردن شعار هایشان در مقابل این مراکز به گوش جهانیان برسانند. در عین حال باید به نقش و تلاشهای صهیونیسم بین الملل برای تشدید شکافهای شیعه - سنی توجه داشت و حتی المکان از دامن زدن به آن احتراز نمود.

کد N1091932