هشدار زیباکلام: اقتصاد متحول نشود باید منتظر احمدی‌نژاد ثانی باشیم

روزنامه آرمان در گفت و گویی با صادق زیباکلام نوشت: با کاهش قیمت نفت، متاسفانه رکود ادامه پیدا خواهد کرد، برای اینکه درآمد اصلی دولت از نفت است، وقتی که درآمد نفتی کم می‌شود بودجه عمرانی دولت کاهش می‌یابد.

این استاد دانشگاه مثل هميشه گريزي انتقادي نيز به توطئه‌انديشي مي‌زند و مي‌گويد: هروقت قيمت نفت پايين مي‌آيد در ايران مي‌گويند اين توطئه براي ضربه زدن به دولت است اما ببينيد در دوران آقاي احمدي‌نژاد كه قيمت نفت حتي به بالاي 100دلار در هر بشكه رسيد و ما به اندازه تمام دوراني كه تا پيش از آن درآمد نفت داشتيم، در آن هشت سال از اين طريق درآمد كسب كرديم، هيچ‌وقت این را نگفتيم. زيبا كلام كه همواره به خاطر صراحت لهجه‌اش در ميان اهالي رسانه و مردم شناخته شده است، در ادامه راهكاری مقطعي‌ نيز پيش پاي دولت مي‌گذارد: تنها راهكار مقابله با ظهور دولت پوپوليستي ديگر اين است كه خاص بودن شرايط اقتصادي كشور به مردم اطلاع داده شود تا مردم در جريان باشند. راهكار اين است كه آقاي روحاني بيايد و يك شب در برنامه تلويزيوني دست از تعارف بردارد و صادقانه با مردم سخن بگويد. اينكه همه موارد عالي است، همه‌چيز خوب است و دارد بهتر مي‌شود و با شيب ملايم داريم جلو مي‌رويم و تورم دارد تك‌رقمي مي‌شود را بگذارد كنار، بايد بگويد كه ما با نفت 30 دلاري بايد ماهي حدود چهارهزار ميليارد تومان يارانه فله‌اي بدهيم كه اين كار يعني خودكشي!

زيباكلام معتقد است كه اجرايي شدن برجام هم نمي‌تواند تاثير چشمگيري برا اقتصاد ايران و فائق آمدن بر بحران داشته باشد. امري كه به‌ظاهر او را از گسترش بيشتر طبقه نیازمند مي‌ترساند. همان چيزي كه مي‌تواند بار ديگر زمينه را براي ظهور سياستمداري پوپوليست همچون احمدي نژاد با شعارهاي اقتصادي غيرعملي كه تنها كاركرد آن دل ربودن از توده‌هاي مردم است، آماده كند.

2727

 

 

 

 

کد N1089941