احترام و رضایت مراجع از عملکرد دولت

روزنامه ایران در سرمقاله خود به قلم ابوالحسن نواب عضو جامعه روحانیت مبارز نوشت: نظام جمهوری اسلامی ایران از زمان استقرار تاکنون براساس این شعار شهید آیت‌الله مدرس اداره می‌شود که می‌فرمود «سیاست ما عین دیانت ما و دیانت ما عین سیاست ما است.»

التزام به این شعار نیز ایجاب می‌کند که دولتمردان روابط نزدیک و مستحکمی با روحانیون و مراجع برقرار کنند. زیرا از یک سو دین اسلام و مذهب تشیع با مرجعیت فقها زنده و پویا است و در حقیقت رهبری فکری، اعتقادی و فقاهتی مردم در دست مراجع تقلید است و از سوی دیگر رهبری سیاسی کشور پس از رهبر معظم انقلاب در اختیار دولت قرار دارد و پس از رهبر معظم انقلاب دومین شخصیت سیاسی کشور رئیس جمهوری است. بنابراین، اگر سیاست نظام اسلامی بخواهد عین دیانتش باشد، این دولت است که باید با مقام ولایت فقیه به عنوان رهبر توأمان سیاسی و مذهبی و نیز مراجع و روحانیون به عنوان مظاهر دیانت متصل باشد. همچنان که در مقابل روحانیت و مراجع نیز باید با عالم سیاست متصل باشند و از دولت به عنوان محل تجلی سیاست نظام اسلامی حمایت کنند و متصدیان آن را ارشاد نمایند. این مهم در حالی است که مراجع به عنوان خاستگاه اصلی ارتباط با مردم و کسانی که حرف‌شان حرف مردم است، می‌توانند از این منظر یاری قابل توجهی به دولت داشته باشند. بنابراین، دولت به دو دلیل باید با مراجع ارتباط داشته باشد؛ نخست به دلیل خاستگاه مردمی مراجع و دیگری به علت اینکه زمامداری دیانت با آنهاست. ضروری است که دولت در این ارتباط مستمر، رفتار صادقانه‌ای پیشه سازد تا مبادا دولتمردی پای سخن مراجع و روحانیون بنشیند، ارشادات آنان را بشنود اما در مقام اجرا، این رهنمودها را به فراموشی سپارد.

با رجوع به چنین معیارهایی باید پذیرفت ارتباط دولت یازدهم با مرجعیت و روحانیت در ارزیابی‌ای کلی، مثبت و قابل قبول است. دولت تاکنون درصدد تعامل صادقانه با مراجع و روحانیون بوده است. البته دولت تحت ریاست آقای روحانی همچنان که ارتباط مثبت و مؤثری با بدنه معتدل روحانیت داشته، ‌در برابر بعضی تندروی‌های روحانیون تندرو هم ایستاده اما تا این لحظه التزام و تعهد خودش را به تبعیت از رهبر معظم انقلاب و مرجعیت و روحانیت اثبات کرده است.

ارتباط وزرا با مراجع تاکنون مستمر بوده است. همچنین شخص رئیس دفتر رئیس جمهوری به عنوان فردی که بیشترین ارتباط را با علما و مراجع قم داشته است، فردی محترم، ‌معتدل، ‌متین و از همه مهم‌تر قابل اعتماد به شمار می‌رود.

اینکه در یک سفر ایشان به شهر قم او می‌تواند در یک روز تعطیل، وقت ملاقات با 10 مرجع تقلید عالیقدر داشته باشد، نشان از احترام و رضایت مراجع از عملکرد دولت و نماینده‌اش دارد.  به عنوان فردی آشنا به منش و روش علما و روحانیون، می‌دانم اگر مراجع قم در عملکرد دولت ابهام داشتند یا از کارنامه قوه مجریه ناراضی بودند، حتی اگر ناخرسندی خود را به دلیل حفظ مصالح عالی نظام علنی نمی‌کردند، اما مطمئناً مطابق سنت روحانیون قم، در دادن وقت ملاقات به فرستاده روحانی و دیگر دولتمردان امساک کرده و با روی گشاده، پذیرای آنان نمی‌شدند. بنابراین، برگزاری دیدار دولتمردان و فضای آمیخته به برخورد سازنده در این دیدارها، خودشاخصی گویا از نگاه مثبت مراجع به دولت یازدهم است.

2727

 

 

کد N1089916