احضار سرپرست سفارت عربستان سعودی به وزارت خارجه

شیخ نمر باقر النمر

حسین امیر عبداللهیان، معاون عربی افریقایی وزارت خارجه سرپرست سفارت عربستان سعودی را احضار کرد.

کد N1089754