توافق گروه‌های مختلف طالبان برای آتش بس و تبادل اسرا

سیاسی

گروه های مختلف طالبان برای آتش بس و تبادل اسرا با یکدیگر به توافق رسیدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «روزنامه پاکستان»، برخی رسانه های پاکستان مدعی شدند که گروه های مختلف طالبان در مکان نامشخصی با یکدیگر دیدار داشته اند که در این دیدار برای آتش بس و تبادل اسرا با یکدیگر به توافق رسیده اند.

 این رسانه و برخی از رسانه های انگلیسی همچنین مدعی شدند که «ملا محمد رسول آخوند» سرکرده گروه مخالف طالبان در مکان نامشخصی با معاون «ملا اختر منصور» دیدار کرده و در واقع علت اینکه تاکنون این دو با یکدیگر دیدار نداشته اند را مسائل امنیتی ذکر کردند.

معاون ملا اختر نیز بیان کرد که وی به دلیل مسائل امنیتی با کسی ملاقات نخواهد کرد.

این رسانه همچنین مدعی شد که برسر رهبری ملا اختر منصور بین گروه های مختلف طالبان اختلافات زیادی وجود دارد.

کد N1089326