مصر عضو غیردائم شورای امنیت شد

تسنیم نوشت: مصر امروز جمعه همزمان با آغاز سال جدید میلادی کرسی غیر دائم خود در شورای امنیت سازمان ملل متحد را تحویل گرفت.

به گزارش خبرگزاری آناتولی، مصر امروز جمعه کرسی غیر دائم خود در شورای امنیت را تحویل گرفت است و قرار است به مدت دو سال در تمامی جلسات این شورا شرکت نماید که این تاریخ از امروز آغاز و تا سال 2018 ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، مصر، ژاپن، اوکراین، اروگوئه و سنگال در اکتبر گذشته پس از کسب آراء لازم در جریان رأی گیری در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به عنوان عضو غیر دائم شورای امنیت این سازمان انتخاب شدند.

این ششمین بار است که مصر عضویت غیر دائم شورای امنیت سازمان ملل را کسب می کند و این کشور برای نخستین بار در سال 1946 همزمان با تاسیس این شورا به عنوان عضو آن انتخاب شد، بار دوم مابین سالهای 1949- 1950، بار سوم ما بین سالهای 1961- 1962، بار چهارم مابین سالهای 1984- 1985 و بار پنجمین نیز مابین سالهای 1996- 1997 به عضویت این شورا درآمد.

شورای امنیت سازمان ملل متحد از 15 عضو تشکیل شده است که پنج عضو آن دائمی و عبارتند از روسیه، چین، آمریکا، انگلیس و فرانسه و 10 عضو آن نیز غیر دائمی است که توسط مجمع عمومی سازمان ملل و به مدت دو سال انتخاب می شوند.

5252

کد N1088203