عکسی از پرویز فتاح در لباس نظامی

دفاع مقدس جنگ تحمیلی ,پرویز فتاح

پرویز فتاح رییس کنونی کمیته امداد امام خمینی(ره) و وزیر نیرو دولت نهم در زمان جنگ از فرماندهان سپاه پاسداران بود.

2929

کد N1086653