گرگها در کمین ایران اسلامی

ابعاد احتمالی نظامی پی ام دی ,توافق هسته ای ایران و پنج بعلاوه یک برجام ,ایران و آمریکا

سید جعفر هاشمی

با روی کارآمدن دکتر حسن روحانی و شروع دوره ریاست جمهوری ایشان، اولین دور مذاکرات هسته ای با قدرتهای جهانی درخلال سفر هیئت ایرانی برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل بین دکتر ظریف و جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا کلید خورد.

هرچند که این شروع ، مصادف با دهمین سال مذاکرات بین ایران و غرب بحساب می آمد لکن با جدی شدن مذاکرات فشرده وجدی در ژنو، لوزان و وین طی حدود دو سال منجر به دستیابی به یک توافق جامع و نهائی با گروه 1+5 بر سرآینده برنامه هسته ای ایران شد. مذاکراتی که  در مهرماه سال 1382 با مسئولیت دکتر روحانی شروع و در تیر ماه 1394 با مسئولیت دکتر ظریف به پایان رسید.

اهم خواسته های قدرتهای جهانی در مذاکرات اتمی با ایران عبارتندبودند از:
1-    کم کردن سقف غنی سازی اورانیوم
2-    محدود نمودن ذخیره اورانیوم غنی شده
3-    کاهش تعداد سانتریفیوژها
4-    محدود شدن نطنز و فردو
5-    محدودیت در پژوهشهای اتمی
6-    تغییرات در راکتورآب سنگین اراک
7-    و نهایتاً بازرسیهای فراتر ازمعاهده ان پی تی یعنی اجرای موقت پروتکل الحاقی.

 در مقابل ایران خواهان خارج کردن پرونده اش از شورای امنیت سازمان ملل و خواهان لغو کلیه تحریمهای صورت گرفته در پرونده هسته ای شد.
پایان مذاکرات عزتمندانه و تاریخی که با کمک خداوند متعال ، رهبری داهیانه مقام معظم رهبری ، اراده وخواست مردم فهیم ایران ،سرمایه پشتوانه های قوی و موثر داشته ها ، نظرات دلسوزانه منتقدین مصالح ملی فهم و نهایتاً درایت و کفایت و تخصص تیم مذاکره کننده به نتیجه رسید، پیام مهمی را در رابطه با ایران اسلامی به جهانیان مخابره کرد که اولاً سلاح تحریم ، سلاح کهنه و پوسیده ای است که در مقابل اراده ملتها کارائی خود را از دست داده و ثانیاً پروژه ایران هراسی که سالها با مخارج فراوان غرب و کشورهای مرتجع منطقه صورت گرفته بود نه تنها منجر به انزوای ایران نگردید بلکه این کشور مهم، موقعیت استراتژیک خود را در سطح بین المللی ارتقاء داده و جامعه جهانی مشتاقانه و با ولع هرچه بیشتر در صدد گفتگو و همکاری با ایران اسلامی هستند.
لذا مخالفان منطقه ای برجام مانند اسرائیل و عربستان و مخالفان آمریکایی برجام مانند جمهوریخواهان و تندروها و همچنین مخالفان داخلی برجام باید بدانند که اظهار نظرات آمانو مدیرکل آژانس انرژی اتمی و مقامات آمریکائی حکایت از اراده طرفین برای اجرائی شدن کامل برجام دارد و بجاست تا بالحاظ کردن منافع ملی در صدد همکاری برای اجرا و مراقبت از نقض عهدهای متحمل آن باشند.
همگان امروز باید از این توافق بعمل آمده خوشحال بوده زیرا دیر زمانی نیست که رژیم صهیونیستی و کشورهای غربی دست به تکاپوئی گسترده زده بودند تا خطر استفاده از سلاحهای مرگبار را به ایران اسلامی منتسب نمایند و همین امر یکی از دغدغه های مشترک مردم ایران و دنیای خارج بود.
اینک بر همگان است تا با دقت و درایت ضمن شناخت نقاط قوت و ضعف این توافق از پیچ پر فراز و نشیب آن گذشته نباید این توافق را زمینه ساز دودستگی در کشور نمایند بلکه باید با حفظ منافع ملی اتحاد آحاد مردم بیشتر و بیشتر گردد و وحدت و یکپارچگی حفظ کنند تا از خطر گرگها که در کمین ایران اسلامی برای حمله می باشند در امان بمانیم.


نقاط قوت :

1-    صنعت هسته ای علیرغم اعمال محدودیتها حفظ گردیده و جمهوری اسلامی ایران بعنوان یک قدرت هسته ای رسماً شناخته شده و بعنوان دارنده فناوری هسته ای به باشگاه جهانی پیوست .
2-    غنی سازی به قوت خود باقی و چرخه سوخت هسته ای ادامه داشته و خوشبختانه پذیرش غنی سازی نیز از سوی دنیا برای ایران اسلامی به رسمیت شناخته شده است.
3-    تحقیق و توسعه که خود موجبات سربلندی کشور را تضمین خواهد نمود، تداوم خواهد داشت .
4-    فعالیت تمامی تاسیسات و مراکز هسته ای دارای اجازه فعالیت هستند.
5-    حفظ مواد غنی شده و فروش اورانیوم غنی شده از جمله دستاوردها و نقاط قوت این توافق بشمار می آیند.
دسترسی به چنین موفقیتهائی در زمانی صورت گرفته که غرب حاضر به قبول کوچکترین فعالیت هم از سوی ایران اسلامی نبوده و منتظر جمع کردن کلیه تاسیسات حتی جمع آوری پیچ و مهره های صنعت هسته ای بوده اند.


نقاط ضعف:

چنانچه خوشبینانه با موضوع برخورد نمائیم از مکانیزم برگشت پذیری خودکار قطعنامه ها باید بعنوان یکی از موارد ضعف نام برد هر چند که پذیرفتن بعضی محدودیتها در بعضی از فعالیتها و عدم صداقت طرفهای غربی را نیز می توان بدان اضافه نمود.
اینک که قانون برنامه لغو رویداد امریکا برای کسانیکه به ایران سفر می نمایندو همچنین برداشت غیر قانونی آمریکا از دارائیهای بلوکه شده ایران به بهانه های واهی از یکسو و آزمایشات موشکی ایران از سوی دیگردو طرف را به نقض برجام متهم می نمایند ، نباید بگذاریم آثار مثبت برجام که می تواند راهگشای بعضی مشکلات جاری کشور باشد را تحت الشعاع قراردهد و با صبر و شکیبایی این تصمیم مهم را بر عهده کمیته نظارت بر برجام قرار داده تا آنها نسبت به مغایرت و یا عدم مغایرت اقدامات صورت پذیرفته از هر دو طرف را بررسی و اظهار نظر نمایند.
خصوصاً که کشور در آستانه انتخابات سرنوشت ساز قرار دارد و همان مخالفان برجام که از آنها نام برده شد منتظر تنش و تفرقه اند تا به اهداف خود که همانا تقسیم و تجزیه بخشهائی از کشور های منطقه هستند، عملی شود.

*سفیر اسبق ایران در برزیل

49310

کد N1084493